Kategoria: Imprezy

0

Warsztaty fotograficzne „Szlakiem cerkwi”

Warsztaty fotograficzne, w których nacisk położony jest na urzekające piękno drewnianej architektury cerkiewnej. Cerkiew w bieszczadzkim krajobrazie; Różnorodność stylów architektonicznych; Sacrum; Konstrukcja i plan cerkwi; Trochę o budowniczych i architektach; Piękno drewnianej architektury.