Kategoria: Bezpieczeństwo

Profilaktyka 0

Profilaktyka

Jeśli uprawiamy narciarstwo poza trasowe, ski-alpinizm, czy zimową turystykę wysokogórską, należy przestrzegać pewnych reguł, które zwiększą szanse na uniknięcie wypadku lawinowego.

0

Szacowanie ryzyka lawinowego

Teoria 3×3 oraz Metoda Redukcyjna powinny być stosowane razem w celu określenia akceptowalnego poziomu ryzyka zejścia lawiny. Planowanie wycieczki narciarskiej oraz ocena ryzyka związanego z możliwością zejścia lawiny powinny mieć miejsce jeszcze długo przed...

Karta lawinowa 0

Karta lawinowa

Za pomocą tej karty, mniej zaawansowane osoby mogą w bardzo prosty sposób oszacować istnienie ryzyka lawinowego. Odpowiedzi negatywne na zawarte w karcie pytania pozwalają kontynuować wędrówkę, ale jedna odpowiedź pozytywna oznacza konieczność odwrotu z...

0

Ocena zagrożenia

Mając duże doświadczenie górskie zimą, znając gatunki śniegu oraz czynniki powodujące zagrożenia lawinowe można w przybliżeniu samemu ocenić zagrożenie lawinowe w terenie.

0

Sprzęt do ratownictwa

Wybierając się na poza trasowe zjazdy, czy uprawiając alpinizm, należy pamiętać o zabraniu ze sobą przedmiotów wymienionych poniżej. Każdy element lawinowego wyposażenia jest ważny i konieczny! Brak jednego z nich może w praktyce uniemożliwić...

Stopnie zagrożenia 0

Stopnie zagrożenia

Przed wyjściem w góry pamiętajmy o zapoznaniu się z aktualnymi warunkami lawinowymi. Bardzo często w lokalnym radiu czy telewizji podawane są komunikaty o stopniu zagrożenia lawinowego. Również w schroniskach, dyżurkach GOPR, czy gablotach z...

Klasyfikacja 0

Klasyfikacja

Klasyfikacja lawin oparta jest na ich cechach zewnętrznych, wewnętrznych oraz przyczynach powstania.

0

Mechanika schodzenia

Zejście lawiny ma miejsce wtedy, gdy siły występujące w pokrywie śnieżnej (kohezji, adhezji, tarcia), są zbyt małe by utrzymać całą pokrywę lub warstwę śniegu na zboczu.

0

Warunki powstawania

Lawiny – czyli gwałtowne przemieszczanie się dużych mas śniegu w dół stoku na odległość co najmniej 50 metrów, są potencjalnie sporym zagrożeniem dla narciarzy czy snowboardzistów, zwłaszcza tych uprawiających narciarstwo wysokogórskie czy poza trasowe....

0

Mgła

Gęstość mgły może być bardzo różna, a widoczność waha się zazwyczaj od kilku do kilkudziesięciu metrów. Głównym niebezpieczeństwem jakie powoduje mgła, to utrudniona orientacja w terenie.

0

Wiatr

Niektóre typy wiatrów występujących w górach, będące wynikiem zmian w ciśnieniu atmosferycznym, powodują obniżenie sprawności samopoczucia, a w pewnych przypadkach powodują duże napięcia nerwowe, których efektem jest obniżenie sprawności psychofizycznej organizmu. Dodatkowo, przy nieodpowiednim...

0

Słońce i ciepło

Operowanie promieni słonecznych w górach jest niebezpieczne nie tylko przy bezchmurnym niebie. Udar cieplny może wystąpić również i w dni bezsłoneczne, lecz wilgotne i gorące.

0

Wysokość i ekspozycja

Należy pamiętać, że wraz z wysokością maleje ciśnienie atmosferyczne i zawartość tlenu w powietrzu. O ile to drugie zjawisko jest niebezpieczne dopiero w górach wysokich, to z objawami pierwszego możemy się spotkać nawet Beskidach....

0

Burze i wyładowania

Gwałtowna ulewa i porażenie piorunem to główne niebezpieczeństwa niesione przez burzę. Jakkolwiek porażenie piorunem nie jest częstym zjawiskiem, należy się jednak z nim poważnie liczyć.

0

Spadające kamienie

Wędrując górskimi ściekami w skalnym terenie, powinniśmy zdawać sobie sprawę, że w każdej chwili jesteśmy narażeni na spadające kamienie. Zagrożenie to zwiększa się, gdy po poprowadzonej wyżej ścieżce idą osoby, które potencjalnie mogą, przez...

Improwizowany transport 0

Improwizowany transport

Improwizowany transport zaleca się w przypadku, gdy stan poszkodowanego jest bardzo ciężki, a sprowadzenie pomocy może trwać dłużej niż kilkanaście godzin.

Pies-ratownik 0

Pies-ratownik

W poszukiwaniach zaginionych czy zasypanych, ratownicy korzystają z pomocy psów lawinowych lub tropiących. Widok ratownika z psem budzi do tej pory niepotrzebną sensację wśród turystów, dlatego powinniśmy wiedzieć jak należy się zachować w przypadku...

Zawiadomienie o wypadku 0

Zawiadomienie o wypadku

Aby wyruszyć w góry z pomocą osobom jej potrzebującym, ratownicy GOPR muszą otrzymać zawiadomienie o zaistniałym wypadku. Zawiadomienia można zgłaszać osobiście w każdej placówce GOPR lub telefonicznie z każdego innego miejsca. Zawiadomienie o wypadku...

Lawinisko 0

Lawinisko

Uprawiając narciarstwo poza trasowe, ski-alpinizm czy alpinizm, narażeni jesteśmy na większe ryzyko związane z zagrożeniem lawinowym. Jak należy się zachować gdy jesteśmy świadkami wypadku lawinowego?

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com