Kategoria: Bezpieczeństwo

0

Apteczka

Jak dotąd nie opracowano jednolitego składu podręcznej apteczki pierwszej pomocy. Każda z organizacji medycznych, ratowniczych, czy zajmujących się bezpieczeństwem, podaje własne opracowania. To, co znajdzie się w plecakowej apteczce, zależeć będzie tylko i wyłącznie...

Pierwsza czynność 0

Pierwsza czynność

Udzielanie pierwszej pomocy nie polega jedynie na wykonaniu czynności typowo ratunkowych takich jak: założenie opatrunku, unieruchomieniu złamania czy przeprowadzenia resuscytacji; ale także na zapewnieniu poszkodowanemu bezpieczeństwa, czy wezwaniu służb ratowniczych.

Środki zewnętrzne 0

Środki zewnętrzne

W każdej apteczce pierwszej pomocy, podstawowymi środkami medycznymi są materiały opatrunkowe. Ponad to, powinny znaleźć się w niej również środki dezynfekujące, a nawet przeciwzapalne.

Środki doustne 0

Środki doustne

Każda decyzja o podaniu środka farmakologicznego osobie potrzebującej pomocy, powinna być wcześniej skonsultowana z lekarzem. Należy bowiem mieć świadomość, że podanie leku w zbyt dużej dawce, lub podanie go osobie uczulonej na jeden lub...

Pozostałe środki 0

Pozostałe środki

W tej grupie środków, znajduje się wszystko to, co potrzebne jest do zapewnienia bezpieczeństwa ratowanemu i ratującemu; a także ułatwienie ratownikowi, a co za tym idzie i przyspieszenie, wykonania właściwych czynności ratunkowych.

Ratunek z powietrza 0

Ratunek z powietrza

W ratownictwie najważniejszą rolę pełni czas. O życiu lub śmierci poszkodowanego decyduje kilkanaście, a niekiedy kilka minut. Dlatego bardzo ważne jest, aby na miejsce wypadku ratownicy dotarli jak najszybciej. W tym trudnym terenie jakim...

Odpowiedzialność karna 0

Odpowiedzialność karna

Należy mieć świadomość, że polskie prawo reguluje sprawy dotyczące obowiązku niesienia pierwszej pomocy ludziom jej potrzebującym.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com