Kategoria: Pierwsza pomoc

Należy pamiętać, że rzadko się zdarza aby ratujący, w przypadku nieszczęśliwego wypadku czy zachorowania, miał do czynienia z jednym urazem czy dolegliwością. Zwykle występuje połączenie kilku lub nawet kilkunastu ich rodzajów. Dlatego też, od niosącego pomoc wymaga się przede wszystkim, umiejętności właściwego zdiagnozowania stanu poszkodowanego i zastosowania kompilacji odpowiednich działań wykonywanych bądź to równocześnie, bądź w odpowiedniej kolejności. Poniższych wiadomości nie należy więc traktować jako swoistego rodzaju przepisu działania, lecz jako informacje pomocne w zorientowaniu się o stanie poszkodowanego i możliwości udzielenia pomocy. Natomiast już od samego ratującego będzie zależeć, które z podanych niżej sposobów zastosuje, a których ze względu na stan poszkodowanego będzie musiał zaniechać.

Postępowanie przeciwwstrząsowe należy stosować przy każdym z przypadków opisanych w tym dziale!

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com